TeneoSoft Srbija » Web aplikacije

………………………………………………

Primenjujemo proces koji stavlja ljude ispred tehnologija i poslovanje ispred programiranja

………………………………………………

  • Analiza
  • Dizajn interfejsa
  • Test upotrebljivosti
  • Softverski inženjering
  • Kodiranje
  • BETA testiranje
  • Testiranje u realnim uslovima

Planning success

 

………………………………………………

>>Analiza

Nećemo napisati ni liniju koda sve dok ne saznamo način Vašeg poslovanja tj šta vama konkretno treba i ko će koristiti aplikaciju koju razvijamo za Vas. Na taj način postavljamo temelj za sve ono što sledi.

Planning success

………………………………………………

>>Dizajn interfejsa

Kada izanaliziramo šta Vama tačno treba, dizajniraćemo prototip interfejsa koji ćete moci da isprobate i sve ono sto nije dobro ispravljamo kroz proces iteracije. Proces iteracije traje dok ne budemo sigurni da rešenje u potpunosti zadovoljava Vaše potrebe. Ova faza je najkritičniji deo kompletnog procesa izrade softvera. Pravovremenim ispravkama dolazimo do softvera koji je intuitivan, jednostavan za upotrebu i radi upravo ono što Vama treba – posle toga se kreće u konkretan razvoj softvera.

………………………………………………

>>Test upotrebljivosti

Kada se izradi prototip dizajna, dobićete mogućnost da ga detaljno istestirate. Ukoliko je to potrebno mi možemo za Vas da oformimo grupu koja će za Vas da istestira prototip i kroz feedback koji ćemo dobiti od testera, prepraviti sve ono sto Vam se u prvi momenat učinilo korisnim ili ispravnim. Na ovaj način dobijamo softver koji je i intuitivan i efektivan.

………………………………………………

>>Softverski inženjering

U ovom delu se vrši izrada konrektnog softvera i postavaljaju osnove za pravilan razvoj softvera zajedno sa svim bazama podataka i komponentama koje će biti potrebne.

………………………………………………

>>Kodiranje

Ovde dolazi pisanje koda softvera. Uzevši u obrzir da su svi parametri već postavljeni, nas tim iskusnih programera će upotrebiti odgovarajuće tehnologije potrebne za pravilan rad svih komponenata.

………………………………………………

>>Beta testiranje

Kada se završi faza kodiranja, na red dolazi testiranje. Pokušavamo u ovoj fazi da otkrijemo sve greške koje se javljaju u toku rada.

………………………………………………

>>Testiranje u realnim uslovima

Posle beta testiranja dolazi na red postavljanje i testiranje u realnim uslovima, sto znači da je od ovog momenta Vaša aplikacija puštena u javnu upotrebu. Ovde se finalizuje proizvod.

Valid XHTML 1.0 Transitional